MOJE SPECJALIZACJE

Pomagam moim klientom w spełnieniu wymogów prawa, wykonując tłumaczenia poświadczone na potrzeby urzędów, uczelni, sądów, pracodawców czy wszelkiego rodzaju instytucji.

 

Możesz mieć pewność, że tłumaczenie zostanie wykonane sprawnie i rzetelnie, a ty załatwisz sprawy urzędowe bez komplikacji i nie poniesiesz dodatkowych kosztów.

 

Pamiętaj – dbam o ochronę interesów klienta, zachowując w tajemnicy wszystkie przekazane mi informacje i dokumenty.

Tłumaczenia pisemne

  • Odpisy aktów stanu cywilnego (odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu itp.)
  • Świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, suplementy do dyplomów
  • Dowody rejestracyjne, prawo jazdy itp.
  • Dokumenty sądowe (postanowienia sądu, wyroki rozwodowe itp.)
  • Dokumenty ubezpieczeniowe, świadectwa pracy itp.
  • Karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań lekarskich itp.

Tłumaczenia ustne

  • Formalności w USC (np. przy zawarciu małżeństwa)
  • Akty notarialne