MOJE SPECJALIZACJE

Wykonując tłumaczenia zwykłe i poświadczone, pomagam firmom wykorzystać swój potencjał. Tłumaczenie wykonane przez specjalistę nie tylko wzmacnia pozytywny wizerunek firmy, ale również umożliwia jej rozwój czy spełnienie warunków nałożonych przepisami prawa.

Słucham uważnie moich klientów, by poznać ich potrzeby i wymagania, a w razie potrzeby móc wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że dla twojej firmy lub kancelarii czas może odgrywać ogromną rolę – możesz mieć pewność, że zlecone mi tłumaczenie wykonam w ustalonym terminie, a realizacja twojego projektu pozostanie niezagrożona.

Pamiętaj, że jako tłumacza przysięgłego obowiązuje mnie tajemnica zawodowa – twoje dokumenty będą bezpieczne i poufne.

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJĘ:

Prawo:

umowy, dokumenty przetargowe, dokumenty sądowe, akty notarialne, KRS, wyciągi z ksiąg wieczystych itp.

Biznes:

kodeksy postępowania/etyki, polityki spółki, dokumentacja handlowa, regulaminy, dokumenty ubezpieczeniowe, materiały szkoleniowe, strony internetowe itp.

Finanse:

sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat, faktury itp.